HAWAII 20. VÄNDRA RATTARALLI
rattaralli.hawaii.ee
Hawaii 20. Vändra Rattaralli
Firma Cup 2017
JUHEND
1. Korraldus
Vändra ettevõtete ja kollektiivide vaheline võistlus toimub Hawaii 20. Vändra Rattaralli
rahvasõidu raames. Võistleja saab võisteleda üheaegselt nii enda kui oma võistkonna eest.
2. Võistkonna suurus
Ühte võistkonda võib kuuluda minimaalselt 4 ja maksimaalselt 8 inimest. Võistkonna
liikmed ei pea olema samast soost ega kuuluma samasse vanuseklassi. Üks inimene saab
kuuluda ainult ühe meeskonna kooseisu. Üks ettevõte võib registreerida ka mitu
võistkonda.
3. Registreermine
istkonna registreerimine “Firma cup 2017” arvestusse toimub ühisel suurel
registreermisvormil, kus on peal kõikide võistkonnaliikmete andmed. Kui võistleja on
registreerinud end võistkonda, siis osaleb ta automaatselt ka individuaalses arvestuses.
Registreerimine lõpeb vastavalt võistluse üldjuhendile. Kohapeal võistkondi registreerida
ei saa.
4. Stardimaksud
Osavõtumaksud (EUR):
Kuni 31.05.2017 Kuni 07.06.2017
20 km kõigile 10 EUR/inimene 15EUR/inimene
5. Paremusjärjestuse selgitamine
Parimad võistkonnad selgitatakse välja võistkonna nelja kiireima võistleja aegade
liitmise teel. Võrdsete aegade korral võrreldakse võistkonna kiireimate võistlejate kohti.
Kui finišeerib vähem kui neli võistkonnaliiget, siis loetakse võistkond katkestanuks, kuid
osalejad saavad tulemuse kirja rahvasõidu individuaalses arvestuses.
6. Autasustamine
Kolme parimat võistkonda autasustatakse karikate ja meenetega.
7. Muu info
Võistlejad peavad järgima võistluse üldjuhendit.
Kiivri kandmine võistluse ajal on kohustuslik!
Seljanumber peab olema paigaldatud korrektselt ning seda tuleb kanda kogu
distantsi vältel.
Ralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju,
juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.
Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad korraldajad kooskõlas kohtunike
koguga.