Hawaii 20. Vändra Rattaralli lastesõidud
JUHEND
1. Registreerimine ja korraldus
Hawaii 20. Vändra Rattaralli lastesõitude registreerimine ning numbri väljastamine toimub
võistluspäeval stardipaigas. Osavõtt on kõigile lastele tasuta. Lastesõidud toimuvad
Vändra staadionil. Paremusjärjestus selgitatakse välja aegade põhjal.
2. Võistlusklassid
Tillusõit kuni 6-aastastele poistele ja tüdrukutele (sündinud 2011.a. ja hiljem)
Tüdrukud: N8 (2009-2010.a.) N10 (2007-2008.a.)
Poisid: M8 (2009-2010.a.) M10 (2007-2008.a.)
3. Distantsid
Tillusõit 400 m (aega ei võeta ja paremusjärjestust ei fikseerita)
M/N8 1,2 km (võetakse aeg ja fikseeritakse koht)
M/N10 2,0 km (võetakse aeg ja fikseeritakse koht)
4. Programm
9:00 Avatakse võistluskeskus
10:00 Algab registreerimine lastesõitudele.
11:00 Lõpeb registreerimine lastesõitudele.
11:15 Algab tillusõit
12:15 Algavad lastesõidud
14:45 Autasustamine Vändra staadionil
Lastesõitudel puudub kindel ajakava (iga järgnev start toimub eelneval sõidul osalejate
finišeerimise-järgselt), sõidud toimuvad järgnevalt: N8, M8, N10, M10.
5. Stardigrupid
Kui stardis on osalejaid rohkem kui 15 (v.a Tillusõit), jagatakse võistlejad vanuseklasside järgi
erinevatesse sõitudesse võistlusele registreerimise järjekorra alusel.
6. Autasustamine
Autasustatakse N8, M8, N10 ja M10 kolme parimat medalite ja meenetega. Kõigile lastesõitudest ja
tillusõidust osavõtjatele antakse finišis meened.
7. Ohutus ja vastutus
• Lastesõidul osaleva lapse eest vastutab lapsevanem või hooldaja.
Kiivri kandmine on kohustuslik!
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab lastesõitude kohtunikekogu.